Home
Aanmelden voor onderzoek
Opzet onderzoek
Spiegelinformatie
Controle gegevens
Contact
Instructies voor aanleveren Consumptiegegevens:
Complan Novadent
Exquise (Next Generation)
JDS WIND!
Instructies voor spiegelinformatie:
Complan Novadent
Exquise (Next Generation)
JDS WIND!

 

Via het project Peilstations verzamelt de KNMT sinds 1995 periodiek actuele informatie over de beroepsuitoefening van tandartsen in Nederland. Dit gebeurt in de vorm van vier zogenaamde speerpuntonderzoeken. Zo richt de focus zich in het onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering op de organisatie van tandartspraktijken, in het onderzoek Kwaliteit Mondzorg op de omgang van de beroepsgroep met zaken rondom de kwaliteit van zorg en in de Omnibusenquête op de opvattingen en gedragingen van tandartsen.

Via het onderzoek Tandheelkundige Consumptie levert een deel van de tandartsen in Nederland eens per jaar verrichtingengegevens aan van een steekproef van hun patiënten. Voor dit onderzoek hebben de leveranciers van de softwarepakketten Novadent, Exquise, Exquise Next Generation en JDS WIND! specifieke modules gemaakt om die levering van gegevens mogelijk te maken. In het verleden, en mogelijk ook in de toekomst, was het ook mogelijk gegevens aan te leveren via Robadent, Simplex en Tabdents.

Op deze website kunnen deelnemers aan het onderzoek Tandheelkundige Consumptie meer informatie vinden over de opzet van dit onderzoek (knop 'Opzet Onderzoek'). Verder zijn voor alle softwarepakketten de specifieke instructies voor het aanleveren van gegevens te vinden.

Deelnemers aan het onderzoek wordt verzocht om, voordat ze verrichtingengegevens aanleveren, hun contact- en praktijkgegevens te controleren en eventueel te wijzigen. Dat kan via de knop 'Controle Gegevens'