Home
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie
Aanmelden voor onderzoek
Spiegelinformatie
Controle gegevens
Contact
Downloads
Instructies voor aanleveren Consumptiegegevens:
Complan Novadent
Exquise (Next Generation)
JDS WIND!
Instructies voor spiegelinformatie:
Complan Novadent
Exquise (Next Generation)
JDS WIND!
 

KNMT-onderzoek

Via het project Peilstations verzamelt de KNMT sinds 1995 regelmatig actuele informatie over de beroepsuitoefening van tandartsen in Nederland. Deze gegevens zijn niet alleen van belang voor het beleid van de beroepsorganisatie, maar worden ook ingezet voor individuele tandartsen. KNMT-leden kunnen onderzoeksuitkomsten opvragen, indien nodig worden specifieke analyses uitgevoerd.

Het project omvat drie zogenaamde speerpuntonderzoeken: het onderzoek Tandheelkundige Consumptie, het onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering en de Omnibusenquête.
Het onderzoek Tandheelkundige Consumptie richt zich op de zorg die tandartsen verlenen aan hun patiënten. Het onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering spitst zicht toe op de werksituatie van tandartsen en de organisatie van tandartspraktijken. In de Omnibusenquête staan de opvattingen en gedragingen van tandartsen centraal.

De uitvoering van alle KNMT-onderzoeken gebeurt door het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), dat is ondergebracht bij KBA Nijmegen (KBA). Voor de beveiliging en bescherming van persoons- en onderzoeksgegevens voldoet KBA geheel aan de voorschriften en eisen van de AVG. Dit betekent ook dat onderzoeksgegevens altijd uitsluitend geanonimiseerd of gepseudonimiseerd beschikbaar worden gesteld aan de onderzoekers van de KNMT.

De uitkomsten van onderzoeken binnen het project Peilstations worden gepresenteerd in interne rapporten. Deze dienen als basis voor de beleidsdoeleinden van de KNMT. Daarnaast worden uitkomsten gepresenteerd op www.staatvandemondzorg.nl, in NT/Dentz en in andere nationale en internationale vakbladen