Home
Aanmelden voor onderzoek
Opzet onderzoek
Spiegelinformatie
Controle gegevens
Contact
Instructies voor aanleveren Consumptiegegevens:
Complan Novadent
Exquise
JDS WIND!
Instructies voor spiegelinformatie:
Complan Novadent
Exquise
JDS WIND!

 
 Contact

Het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) is ondergebracht bij KBA Nijmegen (KBA). Dit onderzoeksbureau is gespecialiseerd in sociaal wetenschappelijk onderzoek, beleidsadvisering, kennisoverdracht en dataverzameling.

Contactpersoon voor het CAP is dhr. Raymond Overmars-Marx.

Centraal Administratiepunt Peilstations
p/a KBA Nijmegen
Prof. Molkenboerstraat 9
6524 RN Nijmegen

e-mail KNMTonderzoek@kbanijmegen.nl
www http://www.kbanijmegen.nl/

De contactpersoon voor de KNMT is Joost den Boer

KNMT
Postbus 2000
3430 CA Nieuwegein

telefoon 030 - 607 62 36
e-mail j.den.boer@knmt.nl
www http://www.knmt.nl/
  http://www.knmtpeilstations.nl/
  http://www.staatvandemondzorg.nl/